Ο στόχος μας

Η όμορφη ομάδα μας δημιουργήθηκε με κύριο στόχο την οργάνωση δράσεων που θα ψυχαγωγούν τα παιδιά και αλλά και τους γονείς τους!!!Εναλλακτικές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να εκφραστούν ελεύθερα και να αποκτήσουν ξεχωριστές εμπειρίες και χαρούμενες αναμνήσεις!!!
Παράλληλα στοχεύουμε και στη συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και να δημιουργήσουμε εργασιακές ευκαιρίες!!!